Wat is START! “Leren autorijden met autisme”

"START! Is een innovatief project dat een betere integratie van opleiding naar werk -inclusief rijopleiding voor jongvolwassenen met ASS mogelijk maakt."
Dr. C.C. Kan, psychiater Radboudumc

Jacco en zijn leerling René laten zien waarom een levensbrede aanpak bij autisme zo succesvol is. De autorijles werkt daarbij als een hefboom in de ontwikkeling van René. Bij problemen in andere situaties kunnen vergelijkbare situaties bij het autorijden een goed voorbeeld zijn hoe je dat het aanpakt.

Het project START! leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding wordt gedurende 2016 binnen de gemeente Renkum uitgevoerd. De gemeente Renkum heeft een innovatiesubsidie toegekend waardoor dit project mogelijk is gemaakt.

START! draagt zorg voor het invoegen van het leren autorijden, zowel op theoretisch als praktisch vlak, in het al bestaande sociale ritme van de dag  c.q. week van de leerling met ASS. Daartoe werkt Autorijschool Blik op Autisme samen met De Onderwijsspecialisten vertegenwoordigd door dhr. T. van Duuren namens het Steunpunt Autisme, afdeling Oosterbeek en Doorwerth, Siza, de Hogeschool van Arnhem Nijmegen(HAN)en het Radboudumc – polikliniek ASS/AD(H)D.

De doelgroep van START! zijn jongeren van 17 tot ca. 27 jaar met ASS die inwoner zijn van de gemeente Renkum. De doelgroep betreft jongeren die onvoldoende begeleid worden in het leren autorijden, waardoor zij te weinig kansen krijgen om hun rijbewijs te halen en mede daardoor te weinig zelfvertrouwen opbouwen, noodzakelijk voor een goed participeren in de samenleving en specifiek op de arbeidsmarkt.  Jongeren met autisme verschillen van jongeren zonder autisme in de executieve functies die nodig zijn voor het veilig uitvoeren van de rij-taak.

Doelstelling

De doelstelling is om de doelgroep een rijbewijs te laten behalen door een nieuwe samenwerking tussen de partners en (stage biedende) bedrijven binnen de gemeente Renkum tot stand te brengen. Door het behalen van het rijbewijs in combinatie met de samenwerking tussen autorijschool, praktijkonderwijs en bedrijven wordt de kans op goede stages en regulier werk substantieel vergroot en verbreed. De kans dat hiermee voorkomen wordt dat door de jongeren uitkeringen aangevraagd worden bij de gemeente, is hiermee vergroot. De kracht van START! is de samenwerking tussen de leerling en de projectpartners.

Daarnaast kan het empowerment, de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen, e.d. van de leerling dusdanig versterkt worden dat deze op allerlei leefgebieden (werk, wonen, met geld omgaan, relaties, etc.) vergroot worden. Dat geeft een ‘boost’ ten aanzien van de eigen regie van de jongere.

Rijbewijs als opstap

Voor deze leerlingen is het behalen van een rijbewijs binnen een op hen toegepaste methode heel belangrijk. De kans hierop wordt  substantieel vergroot als alle betrokken professionals samenwerken en ondersteuning bieden.

Het behoeft geen betoog dat het hebben van een rijbewijs letterlijk jouw wereld verruimt. Het behalen van een rijbewijs is echter voor deze groep niet vanzelfsprekend. Jongeren met ASS vragen namelijk om een andere manier van les krijgen dan  regulier tot nu toe aangeboden wordt. Naast die andere manier van les krijgen is het belangrijk dat alle betrokken partijen (de school, de ouder/begeleider en stage verlenend bedrijf) betrokken worden bij deze opzet. Dát is het speerpunt van het project START! leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding. Het project is daarom gericht op het realiseren van een doorlopende lijn: leerling-onderwijs-auto rijschool- stage/werk. Het project richt zich op het geven van voorlichting aan leerlingen met hun docenten en ouders/begeleiders over het volgen van specifieke rijlessen door Autorijschool Blik op Autisme .

 

Informatie brochure project START! (PDF)    Informatie brochure Autisme en Werk (PDF)