Visie en missie

Visie 

Voor (jong)volwassenen met ASS en/of AD(H)D is het halen van het rijbewijs geen eenvoudige opgave. Het ontbreekt ‘gewone’ rijscholen aan overdraagbare kennis en begrip over deze leerlingen met een speciale behoefte. Zij hebben onvoldoende aandacht voor de impact hoe informatie verwerkt wordt tijdens het leerproces en de spanning die de lessen vaak met zich mee brengen. Daarnaast is het belangrijk dat het netwerk (school, ouders, begeleider, etc.) betrokken is.

Het hebben van een rijbewijs vergroot de kans op stage en regulier werk. Het kan de eigen regie en de zelfredzaamheid op meerdere levensgebieden versterken. Het behalen van een rijbewijs vergroot het zelfvertrouwen en maakt mensen minder afhankelijk. 

Gespecialiseerde rijlessen voorzien in een individueel, maatwerk leertraject voor iedere leerling waardoor zei beter in staat zijn hun rijbewijs te behalen. 

Missie

Omdat er veel leerlingen met autisme uitvallen binnen reguliere rijlessen en er geen -overdraagbare-maatwerk methode is om rijles te geven aan mensen met autisme heeft Jacco Schlingmann samen met experts de methodiek Blik op Autisme ontwikkeld. Op deze manier wil Jacco Schlingmann het begrip en de kennis overdragen aan andere rij-instructeurs. Hierdoor zal de kwaliteit van lesgeven aan (jong)volwassenen met autisme toenemen met als direct resultaat een positieve ontwikkeling op het zelfvertrouwen van de aspirant bestuurders.