Verklaring rijgeschiktheid

Iedereen die wil gaan autorijden moet een Eigen verklaring invullen. Deze verklaring bestaat uit een aantal vragen over je lichamelijke of geestelijke gesteldheid.

Als je autisme of AD(H)D hebt dan zijn bij het invullen de volgende vragen extra belangrijk:

  • Ben jij onder behandeling (geweest) voor een psychische stoornis?
  • Gebruik je medicijnen?
  • Heb jij nog andere aandoeningen die het besturen van een auto bemoeilijken?

Beantwoord jij één van deze vragen met Ja dan kan verder medisch onderzoek door een onafhankelijk specialist nodig zijn. Dit wordt een rijbewijskeuring genoemd.

De kosten voor de rijbewijskeuring

De kosten voor de rijbewijskeuring betaal je zelf. Na ongeveer 15 rijlessen kan het CBR je uitnodigen voor een rijtest. Tijdens deze rit let de CBR instructeur op hoe jij jouw aandacht verdeelt en hoe jij de auto bedient in complexe situaties.

Wanneer vul je de Eigen verklaring in

Je vult de Eigen verklaring aan het begin van jouw rijopleiding in. Zodat je op tijd voor jouw examen een verklaring van Rijgeschiktheid hebt.

Vul de Eigen verklaring eerlijk in

Alleen dan kunnen deskundigen goed bepalen of het veilig is dat je gaat autorijden. Zowel voor jezelf als voor andere verkeersdeelnemers. En, mocht je na het behalen van je rijbewijs ooit betrokken raken bij een verkeersongeval dan vergoedt de verzekering alleen de schade als jij in het bezit bent van een juist ingevulde Verklaring van geschiktheid.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met mij op.