Na het behalen van het rijbewijs

Na het behalen van het rijbewijs is het zeer wenselijk om enkele keren een herhalingsles te plannen. De leerling is tijdens de les namelijk gewend aan de coaching en aan de lesauto die in zijn privéleven niet beschikbaar zijn. Omdat vooral leerlingen met autisme moeite hebben met het generaliseren van vaardigheden naar andere situaties (zoals een andere auto of een andere omgeving), is het belangrijk om dit extra te oefenen. Daarnaast biedt het aanbieden van herhalingslessen voor de leerling de mogelijkheid om vragen over nieuwe situaties stellen, nieuwe situaties uit te proberen (zoals rijden in de sneeuw) en vaardigheden op te frissen.

Na de periode van rijlessen en het behalen van het rijbewijs ontbreekt de begeleiding/nazorg in het dagelijkse leven. Dit brengt het risico met zich mee dat er gestopt wordt met autorijden. Bijvoorbeeld vanwege de angst om zonder instructeur auto te rijden. Immers hoe los je dan onverwachte, niet geleerde situaties op? Dat kan dan leiden tot verlies van verworven vaardigheden. Elke drie maanden een terugkom les met een specifiek onderwerp motiveert om deze terugval, angst te voorkomen.