Lesmethodiek Blik op Autisme

Visie en missie

Voor (jong)volwassenen met ASS en/of AD(H)D is het halen van het rijbewijs geen eenvoudige opgave. Het ontbreekt ‘gewone’ rijscholen aan overdraagbare kennis en begrip over deze leerlingen met een speciale behoefte. Zij hebben onvoldoende aandacht voor de impact hoe informatie verwerkt wordt tijdens het leerproces en de spanning die de lessen vaak met zich mee brengen. Daarnaast is het belangrijk dat het netwerk (school, ouders, begeleider, etc.) betrokken is.

Omdat er veel leerlingen met autisme uitvallen binnen reguliere rijlessen en er geen -overdraagbare-maatwerk methode is om rijles te geven aan mensen met autisme heeft Jacco Schlingmann samen met experts de methodiek Blik op Autisme ontwikkeld.

Na het behalen van het rijbewijs

Na het behalen van het rijbewijs is het zeer wenselijk om enkele keren een herhalingsles te plannen. De leerling is tijdens de les namelijk gewend aan de coaching en aan de lesauto die in zijn privéleven niet beschikbaar zijn. Omdat vooral leerlingen met autisme moeite hebben met het generaliseren van vaardigheden naar andere situaties (zoals een andere auto of een andere omgeving), is het belangrijk om dit extra te oefenen.