Jacco Schlingmann werkt samen met

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk. Het Convenant Autisme Gelderland is een onderdeel van het Landelijk Convenant Autisme.

www.autismegelderland.nl

De Onderwijsspecialisten

Twintig scholen bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat deze leerlingen moeilijk leren of omdat zij een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag. We bieden onderwijs in de regio’s Arnhem, Zuidwest- Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek en we begeleiden leerlingen en hun leraren binnen het regulier onderwijs. Samen met partners in onderwijs en zorg zoeken we naar de beste oplossing om leerlingen de ondersteuning te bieden die nodig is.

www.deonderwijsspecialisten.nl

SIZA

Dagelijks zetten medewerkers van Siza hun energie, kennis en kunde in om mensen met een beperking zodanig te ondersteunen dat zij hun leven kunnen organiseren zoals ze zelf willen. Ruim 3500 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis maken gebruik van deze ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen. De vragen lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en 24-uurszorg in een huis van Siza. Van begeleiding en behandeling tot werk in de wijk, op leerwerkplekken en coaching en re-integratie. Bij Siza werken zo’n 2500 medewerkers vanuit ruim 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

www.siza.nl/autisme-project-start

Radboudumc

Het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) is een academisch ziekenhuis in Nijmegen, dat samenwerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Radboudumc bestaat uit 50 afdelingen en een ervan is de afdeling Psychiatrie. Op deze afdeling heeft een gespecialiseerd team jarenlange expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) en AD(H)D bij volwassenen. Binnen de Polikliniek Psychiatrie is het Centrum RUCA i.o.  (Radboud Universitair Centrum voor Autisme bij Volwassenen) ontwikkeld dat tot doel heeft om de kennis van en het omgaan met autisme in relatie tot arbeid te vergroten. De drijfveer daarbij is om de inzetbaarheid, talenten, productiviteit en het werkplezier van deze groep te optimaliseren. RUCA i.o. is voortrekker in Nederland als het gaat om het ontwikkelen van diensten, producten en netwerken met betrekking tot autisme en deelt deze kennis door overdracht aan externe partijen. Daarmee wordt de ‘omgeving’ beter toegerust en meer handelingsbekwaam.

Jacco is redactielid van het Zorgnet AD(H)D en ASS bij volwassenen van het Radboudumc.Beter werken met autisme Logo

www.beterwerkenmetautisme.nl

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Onderzoekthema's HAN SOCIAAL In onderzoek richt het kenniscentrum zich op 4 samenhangende thema’s:

  • Perspectief van de burger
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Relatie burger-professional
  • Sociale technologie

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

www.han.nl/autisme-project-start

Bureau Kramer

Bureau A.M. Kramer ontwikkelt en organiseert projecten, is kleinschalig van opzet en werkt vanuit de overtuiging dat je alleen iets tot stand kunt brengen in relatie met anderen.

Samenwerking binnen START! is noodzakelijk om een hogere participatie van jong volwassenen met ASS te realiseren.

www.bureaukramer.nl/autisme-project-start