Jacco Schlingmann gaat door op de ingeslagen weg met de KlASSe Award

Wat gebeurt er na het winnen van de KlASSe Award? Jacco Schlingmann won deze prijs in 2014 en sindsdien werkt hij met nog meer enthousiasme voor zijn Autorijschool Blik op Autisme. Hij is bijna zo ver dat zijn methode klaar is voor gebruik door andere rijscholen.

In 2014 won Jacco Schlingmann de KlASSe Award van het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. Jacco Schlingmann is eigenaar van de rijschool Gelderland en heeft een methodiek ontwikkeld om rijlessen voor mensen met autisme en AD(H)D meer aangepast en daardoor succesvoller te laten verlopen. De jury noemde bij de uitreiking dat het “kunnen behalen van het rijbewijs door mensen met ASS van grote waarde kan zijn voor hun eigenwaarde zelfstandigheid en mogelijkheden om maatschappelijk te functioneren. Jacco Schlingmann werkt daar op een unieke manier aan mee door mensen met ASS op een passende en positieve manier te bejegenen en de aanpak van de rijlessen volledig af te stemmen met de persoon met ASS”.

Groter netwerk

Natuurlijk was Jacco Schlingmann heel erg vereerd met de Award. Maar voor hem zelf was het vooral belangrijk dat het een professionele erkenning is dat hij met zijn aanpak op de goede weg is. “Je ziet vaak dat rijscholen een standaard pakket aanbieden, met een vast aantal lessen, een vast bedrag en een vast eindpunt. Dat werkt voor mijn doelgroep averechts, want het wekt verwachtingen en is onnodig afleidend en dat verhoogt de stress. Als instructeur is het van belang je in te leven in de persoon die lessen bij je neemt. Iedereen vindt het toch prettig om op een inlevende, persoonlijke manier benaderd te worden? Voor mensen met autisme is het extra belangrijk dat je individueel maatwerk levert.”

Een ander belangrijk effect van het winnen van de Award was dat het zijn netwerk heeft vergroot. “Voor mij staat autorijden bijna als een metafoor voor het leven: Het vergroot je actieradius, je overziet ingewikkelde situaties, je leert jezelf kennen. Voor mij houdt de autorijles dan ook niet per se op bij de auto. Ik probeer zoveel mogelijk het netwerk rondom degene die bij mij les krijgt te betrekken bij de rijlessen. Maar ook andersom. Als een les heel goed ging of als iemand weer een kleine overwinning heeft behaald, probeer ik dat te vertalen naar het dagelijks leven. Hoe meer mensen uit het netwerk daar aan mee willen werken, des te effectiever de aanpak is. De Award heeft mijn eigen professionele netwerk weer verder uitgebreid en mensen weten wat mijn rijschool en mijn aanpak betekenen. Daardoor kan ik gemakkelijker met ze overleggen hoe we iemand kunnen helpen. Want ook omgekeerd kan het werken: als er op school of op het werk iets heel goed ging, een bepaalde aanpak werkte, dan kunnen we proberen om die ervaring te gebruiken in de autorijles.”

Route naar de werkplek

“Ik ben dus erg groot voorstander van nauwe samenwerking van partners rondom een leerling. Een praktisch voorbeeld is dat we routes kunnen rijden die een leerling straks een keer nodig heeft voor zijn of haar stage of werkplek. Zo kan de leerling langzamerhand wennen aan wat van hem verwacht wordt en schep je duidelijkheid over zijn toekomst. Dat is heel belangrijk voor mensen met autisme. De kracht van het hebben van een rijbewijs is, naast het effect op zelfvertrouwen, zelfbeschikking en empowerment, dat het je leven verrijkt en letterlijk onafhankelijker maakt! Bovendien maakt de beschikking over een rijbewijs dat de doelgroep minder kans heeft in een isolement terecht te komen, thuis komt en/of blijft zitten en beroep op (meer)zorg moet doen. Ik denk dat daarom de gemeente Renkum het project Start! heeft gefinancierd waarin ik samen met andere partijen in het netwerk deze aanpak in de praktijk kan gaan uitwerken en uitvoeren.”

Erkende interventie

De jury noemde in haar rapport dat ze het belangrijk vindt om een format te ontwikkelen zodat de methode overdraagbaar is voor andere rijscholen. Hoe kijkt Jacco Schlingmann daar tegenaan? “Ik ben daar uiteraard heel blij mee. Zelf was ik er al wel van overtuigd dat deze aanpak goed werkt, en dan is het fijn als andere professionals dat beamen. Ik heb het afgelopen jaar gewerkt aan de handleiding en een soort online module waarmee andere rijscholen aan de slag zouden kunnen gaan. Die ligt nu zo goed als klaar. De laatste stap is om deze om te zetten in een erkende interventie. Dat kost tijd en geld en daar zoek ik fondsen voor. Als die erkenning er is, kan mijn aanpak worden uitgerold en kunnen andere rijscholen er mee aan de slag en nog belangrijker: mensen met ASS.”

Uitstraling

Jacco Schlingmann mocht als winnaar van 2014 ook in de jury zitten voor de Award 2015. “Dat vond ik echt vreselijk leuk en interessant om te doen. Daar heb ik veel van geleerd. De winnaar was terecht omdat het autobedrijf Wassink zich heel erg heeft ingezet voor een medewerker met ASS. Wat ik hier alleen een beetje miste en wat bij nummer 2, Introdans juist heel erg goed gaat, is de uitstraling naar buiten toe. Terwijl Wassink het binnen het bedrijf heel goed doet, is Introdans vooral ook bezig om de betrokkenheid met ASS naar buiten uit te dragen. Introdans heeft een nauwe samenwerking met de theaterwerkplaats Kazou voor jongeren met autisme. Ik vind het heel mooi dat Introdans er ronduit voor uit komt dat ze dit doet.”

Bron: Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
Auteur: Geert van Duinhoven