Iedere leerling met autisme is uniek

Iedere leerling is uniek

Iedere leerling met autisme is uniek en vraagt een individuele aanpak bij het leren autorijden.

Leerlingen met autisme en/of AD(H)D kunnen tijdens rijlessen problemen ervaren waar een standaard rijschool geen rekening mee houdt. Ik besteed aandacht aan die problemen en de spanning die ze veroorzaken. Door mijn inzicht in autisme en AD(H)D kan ik goed omgaan met frustratie. Zo nodig bespreken we samen met je ouders of hulpverleners welke stappen nodig zijn om verder te komen.

Begrijpen wat er gebeurt

Een kenmerk van autisme kan zijn dat je precies wilt begrijpen wat er gebeurt. Daar nemen we de tijd voor. Nieuwe situaties bespreken we eerst samen nauwkeurig. Daarna krijg je ruimte om te ontdekken en begeleid ik dit proces. Hoeveel ik uitleg en hoe intensief ik begeleid verschilt per leerling en per situatie. Dat vraagt kennis en inzicht in autisme.

"Er is niet één manier om achteruit in te parkeren"

Een voorbeeld is het leren achteruit inparkeren. Ik geef eerst duidelijk aan wat de bedoeling is van achteruit inparkeren. Daarna onderzoeken we samen de manieren waarop je dit zou kunnen doen. Je krijgt ruimte om zelf te ontdekken wat er precies gebeurt. Zo kom je tot je eigen manier van achteruit inparkeren, waarbij ik ervoor zorg dat die manier veilig en doeltreffend is.

"Niet iedere voetganger kijkt goed uit bij oversteken"

Iedereen is wel eens boos op andere weggebruikers. Het gedrag van anderen in het verkeer kan bij mensen met autisme echter tot heftige frustraties leiden. Tijdens de lessen help ik je om het perspectief van die andere weggebruiker te zien. Zo leer je de situatie en het gedrag van de ander beter begrijpen. De frustratie kan er nog steeds zijn, maar de spanning neemt dan snel weer af.

Rust en duidelijkheid

Tijdens de autorijles zorg ik voor een rustige ontspannen omgeving met zo min mogelijk onnodige afleiding.

  • We beginnen exact op de afgesproken tijd.
  • Er zitten geen andere leerlingen in de auto. Je bent alleen met mij.
  • Je hebt altijd dezelfde instructeur en dezelfde auto.

Wisselwerking met het dagelijks leven

Als een les heel goed ging of als je weer een kleine overwinning hebt behaald, probeer ik dat te vertalen naar het dagelijks leven. Hoe meer mensen uit je omgeving daar aan mee willen werken, hoe effectiever de aanpak is. Ik overleg met je ouders, zorgverleners, school of werkgever hoe we je het beste kunnen helpen. Want ook omgekeerd kan het werken: als er op school of op het werk iets heel goed ging, een bepaalde aanpak werkte, dan kunnen we proberen om die ervaring te gebruiken in de autorijles.