Het BNOR-examen

Het BNOR-rijexamen is niet gemakkelijker dan het CBR-rijexamen. De eisen die het BNOR stelt aan je rijvaardigheid liggen in de wet vast en zijn hetzelfde als bij het CBR. Veel BNOR-kandidaten zijn erg zenuwachtig voor het examen. Het BNOR maakt daarom gebruik van andere locaties dan de normale CBR-locaties. Ook is er extra tijd beschikbaar. Een BNOR-examen duurt 90 minuten. Voorafgaand aan het BNOR-examen gaat de examinator een gesprek aan met de kandidaat en eventueel de instructeur. Dit kan gaan over de voorgaande examens die de kandidaat bij het CBR heeft gehad. De routes zijn hetzelfde als de routes bij een normaal praktijkexamen bij het CBR. Tijdens het rijden doet de examinator er alles aan om jou op je gemak te stellen. Zo nodig wordt het voertuig langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te laten komen. De duur van het echte praktijkgedeelte (dus deelnemen aan het verkeer) is in principe niet veel langer dan bij het reguliere verkeersexamen. Na het rijden vindt er een gesprek plaats over de gereden route en wordt de uitslag bekend gemaakt door de examinator van het BNOR-examen.

In sommige situaties heeft het CBR meer informatie nodig dan op de Eigen verklaring is gegeven. Dan verwijst de medisch adviseur van het CBR u voor nader onderzoek naar een medisch specialist. Ook kunt u een uitnodiging krijgen van een van onze deskundige praktische rijgeschiktheid voor een rijtest. Tijdens deze test bekijkt hij of u verantwoord aan het verkeer kunt deelnemen en welke aanpassingen (en trainingen) daar eventueel voor nodig zijn. Ook kunt u gevraagd worden voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.